Pharmbicon

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowna Pani / Szanowny Panie!

W związku ze zmianą przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, wynikającą z wejścia w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), niniejszym informujemy, że:

 1. Przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe maksymalnie w następującym zakresie: imię i nazwisko, nazwa i adres firmy/organizacji, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu. Jednocześnie wskazujemy, że już w samym Pani / Pana adresie e-mail mogą pojawić się dane, które mają charakter danych osobowych na podstawie powyżej powołanych przepisów.

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest PHARMBICON Halina Gudowska, z siedzibą w Starej Iwicznej przy ul. Słonecznej 105 B, lok. 72 (dane kontaktowe: tel.: 22 42 42 890, e-mail: info@pharmbicon.com(dalej zwany „Pharmbicon”).

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Pharmbicon przetwarza Pani / Pana dane osobowe w celach związanych ze współpracą handlową w szczególności w związku z nawiązaniem, prowadzeniem współpracy handlowej, przesyłaniem informacji o ofercie handlowej, udzielaniem odpowiedzi na pytania dotyczące oferty handlowej, form współpracy, wymiany korespondencji handlowej, składaniem i otrzymywaniem zamówień, składaniem i otrzymywaniem ofert, wystawianiem faktur VAT.
 2. Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. jeżeli będzie to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani / Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani / Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. jeżeli będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pharmbicon (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 1. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych ze współpracą handlową w szczególności w związku z nawiązaniem, prowadzeniem współpracy handlowej, przesyłaniem informacji o ofercie handlowej, udzielaniem odpowiedzi na pytania dotyczące oferty handlowej, form współpracy, wystawianiem faktur VAT, wymiany korespondencji handlowej.
 2. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, można w każdym czasie ją cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Jeżeli Pani / Pana danych osobowych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani / Pana, to znaczy, że weszliśmy w ich posiadanie korzystając ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności ze stron internetowych, ogłoszeń prasowych oraz innych informacji mających charakter powszechny.
 4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, a w niezbędnym zakresie także przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności w celu obrony ewentualnych roszczeń.
 5. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą jedynie upoważnieni pracownicy Pharmbicon i upoważnione osoby działające na zlecenie Pharmbicon, a także podmioty działające na zlecenie i w imieniu Pharmbicon, tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Pharmbicon (ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, systemy informatyczne stosowane przez Pharmbicon).

Jakie przysługują Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

 1. Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw, w tym prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy składać na adres e-mail: info@pharmbicon.com
 2. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może zwrócić się Pani/ Pan do Pharmbicon z prośbą o udzielenie informacji. Jeżeli mimo naszego wsparcia uzna Pani / Pan, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kto jest odbiorcą Pani/Pana danych?

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi związane z realizacją zawartych umów;
 2. Podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa (organom publicznym), w tym m.in. prokuraturze, Policji oraz Urzędowi Skarbowemu w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na
 3. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza europejski Obszar Gospodarczy, do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Czy dane osobowe podlegają profilowaniu

 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Jak długo przechowywane są Pani/Pana dane osobowe?

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów.
 2. W związku z marketingiem bezpośrednim do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w/w celu.
 3. Każdy pracownik/ osoba współpracująca z kontrahentem Administratora podana jako osoba kontaktowa w określonym celu będzie figurować w bazie Administratora do momentu:
  1. powzięcia przez Administratora informacji, iż nie współpracuje z kontrahentem lub Administrator zostanie zawiadomiony, że pracownik/ osoba współpracująca nie będzie już osobą kontaktową w relacjach Administrator- kontrahent
  2. poinformowania kontrahenta o zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane z najwyższą starannością i odpowiednimi zabezpieczeniami przed wyciekiem.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które pozwalają zapamiętać przepływ informacji między serwisami internetowymi i przeglądarką. Spełnią one szereg funkcji, które mają wpływ na wygodę przeglądania stron internetowych.

Do czego wykorzystywane są pliki cookies?

Pliki cookies służą do obserwacji zachowań użytkownika na stronie internetowej, dzięki czemu możemy ułatwić mu poruszanie się po serwisie. Służą również do zapamiętywania preferencji użytkownika, co może być wykorzystywane przy wyświetlaniu mu odpowiednio dopasowanych treści redakcyjnych i reklamowych. Wykorzystując pliki cookies nie przechowujemy danych osobowych użytkownika ani innych poufnych informacji.

Jakiego rodzaju plików cookies używamy?

W ramach strony internetowej stosowane są następujące pliki:

 • Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie.
 • Cookies trwałych – pozostają na komputerze po odwiedzeniu naszej strony, co oznacza, że witryna może zapamiętać ustawienia Użytkownika, kiedy odwiedza naszą stronę. Dzięki temu strona staje się dla Użytkownika łatwiejsza w nawigacji i zapamiętuje jego preferencje. Tego rodzaju pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym (komputerze) Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies bądź do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Cookies podmiotów zewnętrznych – umożliwiają między innymi określenie preferencji użytkownika i tym samym wyświetlanie mu odpowiednich reklam na stronach partnerów zewnętrznych. Służą również do pomiaru ruchu na danej stronie internetowej.

Jak zablokować obsługę plików cookies?

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych umożliwia zapisywanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym (komputerze). Aby zablokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika, należy dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zmiana ustawień przeglądarki może jednak spowodować ograniczenia w funkcjonowaniu strony i korzystaniu z jej zasobów.